NEWS
Cổ đông

Người viết : CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN Ngày : 19/04/2010

 

DỜI NGÀY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 (05/04/2010)

Công ty cổ phần Dệt lưới Sàigòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ( lần thứ II )

Thời gian:  8 giờ 30, ngày thứ sáu, 16.4.2010.

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4

                  số 85 - 87 đường Tân Vĩnh, Phường 6 , Quận 4

Người viết : SFN Ngày : 05/04/2010

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2009 (02/04/2010)

Báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán

Người viết : SFN Ngày : 02/04/2010

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CT CP DỆT LƯỚI SÀI GÒN (24/03/2010)

THỜI GIAN :       8 GIỜ 30    NGÀY  03.04.2010       

ĐỊA ĐIỂM    :         KHÁCH SẠN CONTINENTAL

                     132 - 134 ĐỒNG KHỞI - QUẬN 1 - TP. HCM                  

Người viết : SFN Ngày : 24/03/2010

 
Người viết : SFN Ngày : 17/03/2010

 

SFN THÔNG BÁO TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ 2010 (11/02/2010)

 SFN: 02.3.2010 Ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ 2010

Người viết : SFN Ngày : 11/02/2010

 
Người viết : SFN Ngày : 20/01/2010

 
Người viết : admin Ngày : 16/10/2009

 
Người viết : admin Ngày : 24/09/2009