NEWS
Cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG (16/08/2021)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tiếp tục tạm ngừng các hoạt động sản xuất - kinh doanh (lần thứ 6) trong thời gian từ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 29/8/2021.

Lý do: thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19

Người viết : admin Ngày : 16/08/2021

 
Người viết : admin Ngày : 13/08/2021

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG (09/08/2021)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tiếp tục tạm ngừng các hoạt động sản xuất - kinh doanh (lần thứ 5) trong thời gian từ ngày 09/8/2021 đến hết ngày 15/8/2021.

Lý do: thực hiện một số biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19

Người viết : admin Ngày : 09/08/2021

 

THÔNG BÁO kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với người nội bộ (07/08/2021)

Cá nhân thực hiện giao dịch: Bà Huỳnh Thị Thanh Nghị,

Người nội bộ có liên quan với người thực hiện giao dịch: Ông Nguyễn Minh Trường, kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn,

Loại giao dịch đăng ký: mua 2.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

Thời gian thực hiện: từ  08/7/2021 đến 06/8/2021.

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán Hà nội.

Kết quả: không mua được cổ phiếu vì không khớp lệnh.

Người viết : admin Ngày : 07/08/2021

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG (02/08/2021)

 Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tiếp tục tạm ngừng các hoạt động sản xuất - kinh doanh (lần thứ 4) trong thời gian từ ngày 02/8/2021 đến hết ngày 08/8/2021.

Lý do: thực hiện một số biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19

Người viết : admin Ngày : 02/08/2021

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG (26/07/2021)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tiếp tục tạm ngừng các hoạt động sản xuất - kinh doanh (lần thứ 3) trong thời gian từ ngày 26/7/2021 đến hết ngày 01/8/2021.

Lý do: thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thành ủy TP.HCM về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Người viết : admin Ngày : 26/07/2021

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG (19/07/2021)

 Công ty Cồ phần Dệt lưới Sài Gòn tiếp tục tạm ngừng các hoạt động sản xuất - kinh doanh (lần thứ 2) trong thời gian từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 25/7/2021.

Lý do: thực hiện Thông báo của UBND TP.HCM về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Người viết : admin Ngày : 19/07/2021

 
Người viết : admin Ngày : 14/07/2021

 
Người viết : admin Ngày : 14/07/2021

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG (12/07/2021)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tạm ngừng hoạt động sản xuất - kinh doanh từ ngày 12/7/2021 đến ngày 19/7/2021.

Lý do: thực hiện Thông báo của UBND TP.HCM về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Người viết : Ngày : 12/07/2021