NEWS
SHAREHOLDER

Post by : admin : 18/01/2023

 
Post by : admin : 18/01/2023

 
Post by : admin : 29/12/2022

 
Post by : admin : 15/11/2022

 
Post by : admin : 18/10/2022

 

THÔNG BÁO (05/10/2022)

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội quyết định đưa cổ phiếu SFN vào diện bị cảnh báo

Lý do: vi phạm công bố thông tin

Post by : admin : 05/10/2022

 

cÔNG BỐ THÔNG TIN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (05/09/2022)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gón bị xử phạt số tiền 315.000.000 đồng vì có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn ký thuật.

Nguyên nhân: không phát hiện hệ thống xử lý nước thải xảy ra vấn đề.

Biện pháp khắc phục: trang bị bố sung hệ thống xử lý nước bộ  xử lý

Thời gian: trong tháng 9 và tháng 10/2022

Post by : admin : 05/09/2022

 

THÔNG BÁO (31/08/2022)

Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức bằng tiền.

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền.

- Tỉ lệ thực hiện 7% /cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận 700 đồng),

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2022.

- Ngày thanh toán: 18/10/2022.

Post by : admin : 31/08/2022

 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (30/08/2022)

CỬA HÀNG KINH DOANH NGUYÊN LIỆU - VẬT TƯ THỦY SẢN

Điạ chỉ: 97/2/18 đường Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP.HCM

Người đứng đầu: NGUYỄN MINH TRƯỜNG

Post by : admin : 30/08/2022