NEWS
Cổ đông

Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Thứ năm, 19/04/2024, 04:48 GMT+7

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn nhiệm kỳ 2024 - 2029:

        Chủ tịch: Ông Bùi Văn My             

        Phó Chủ tịch: Ông Lê Hữu Phước 

        Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Lê Thị Phương Thảo

         Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Cao Thị Thúy          

        Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Bắc Hải

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn nhiệm kỳ 2024 - 2029:

        Trưởng ban Ban kiểm soát: Ông Ngô Hồng Giang

        Thành viên Ban kiểm soát: Bà Phạm Thị Cúc

        Thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Văn Khai

 Người viết : admin