NEWS
Cổ đông

NGHỊ QUYẾT của Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ thường niên 2010)

Thứ hai, 19/04/2010, 04:51 GMT+7

          Ngày 16/4/2010 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, số 85-87 đường Tân Vĩnh,  Quận 4, TP. HCM, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã họp thường niên với sự tham dự của cổ đông đại diện cho 2.062.380 cổ phần, tương ứng với 68,75% vốn điều lệ.Người viết : CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN