NEWS
CHỈ CƯỚC   »  Chỉ cước polythylene (PE)

Chỉ cước polyethylene trắng và màu
Đường kính sợi từ: 0,3 mm đến 2.00 mm

Sản phẩm cùng loại